meditationsforlob

Session 3; Sjælens Software & Livets Lag

I denne session kommer jeg ind på, hvorfor vi lever en begrænset tilværelse.

Vores ønsker & visioner for vores liv er begrænset. Dét vi tror, at vi er værdige – eller ikke værdige – til, er begrænset. Ved at meditere med vores personlige Primordial Sound mantra, kan vi transformere eller opløse overbevisninger & tanker, der hæmmer os.

Herunder ser du illustrationen for Sjælens Software.

Action / Karma; Når du gør noget (eller de som har ansvaret for dig som barn), skaber dét et minde.

Memory / Sanskare; Dét minde skaber et ønske. Eller omvendt bliver konsekvensen af mindet, at det afholder dig fra at tro på, at du kan opnå noget bestemt.

Desire / Vasanas; Dét ønske får dig til at gøre noget. Eller omvendt afholder det dig fra, at springe ud i det.

Livets Lag

Vores essens er en tilstand af uendelig bevidsthed & uendelig muligheder. Uendelig bevidsthed modificerer sig selv indtil dét vi kalder “oplevelser”. Alt er en oplevelse i bevidstheden, inklusiv vores krop, sind, tanker, antagelser, følelsesmæssige oplevelser & vores univers.

Omkring 800 år før vores tidsregning kategoriserede den vediske, oplyste Adi Shankara alle de oplevelser i bevidsthed ind til tre overordnet kategorier / livs lag. Vores fysiske krop. Vores astral krop. Vores sjæle krop.

Herunder ser du oversigten med de tre kroppe & deres underkategorier;

Lag 1; Fysiske krop

  • Miljø – vores udvidede krop: Selvom dine sanser måske lader dig tro andet, så er der ingen grænser mellem din personlige & udvidede krop; de er i en konstant & dynamisk udveksling. Vi er ligeså meget et produkt af vores miljø, som vores miljø bliver et produkt af os. Hver vejrtrækning du tager er en påmindelse om den konstante dialog, der finder sted mellem din fysiske krop & dit miljø.
  • Krop – personlige krop: Anerkend det faktum, at cellerne i din krop fungerer som et resultat af den mad, du spiser. Du bliver nødt til at være bevidst om hvilken slags mad, du spiser, hvis du vil optimere din krop med næring & minimere toksiner.
  • Energi krop – livsenergi: Vi er skabt af energi & stof. Den vitale energi – kaldet prana på Sanskrit – trækker livsenergi ind til vores stof & gør vores celler levende. Det er vores grundlæggende livskraft. Det er kun qua vores vejrtrækning, at vores fysiske krop eksisterer.

Lag 2; Astral krop

  • Sind – tanker, følelser, ønsker: Sindet er opbevaringsstedet for de sensationer, vi oplever igennem livet (tanker, følelser, ønsker). Da sindet bevæger sig igennem forskellige stadier af bevidsthed, vil måden hvorpå du oplever tanker, følelser & ønsker også ændre sig.
  • Intellekt – ideer, koncepter, tro, godt/ondt: Det er den del af sindet, som diskriminerer & tager beslutninger om hvorvidt du ser noget som værende godt eller ondt.
  • Ego – traditionelle “jeg”: Den del af sindet, der identificerer sig med de forskellige roller, du spiller (mor, far, datter, søn, ven, kollega, chef) & det du besidder (jeg har denne bil, jeg har denne uddannelse, jeg bor i dette område, jeg er opvokset der). Det er dit selvbillede.

Lag 3; Sjæle krop

  • Personlige sjæl – unikke minder & ønsker: Hvert individ har en personlig sjæl med unikke minder & ønsker. Disse minder & ønsker fungerer som en slags guider i vores livs rejse, til opfyldelsen af vores sjæls højeste formål.
  • Kollektive sjæl – myter, arketyper, guder & gudinder: Handler om at reflektere over, hvilke typer af energier du vælger at tappe ind i / der føles sande for dig. Formålet for arketyper, guder, gudinder & myter er at udtrykke deres kreative energi & kraft igennem dig. Den kollektive sjæl er noget, vi tapper ind i, hvis vi mangler støtte til at udfolde formålet med vores eksistens.
  • Universelle sjæl – uendelige ånd: Det dybeste aspekt af vores eksistens går udover tid & sted. Det er hér vi alle er én, & det er dét, vi alle kommer fra.

Det er ikke meningen, at du skal kunne beskrive de tre kroppe udenad eller på anden måde tvinge dig til at gå igennem det. Det er inspiration til dig, hvis du ønsker det. Og det er et indblik i, hvordan grundlæggerne af meditation med inddragelse af et personligt mantra anskuede livet & vores eksistens på.

Nu er du snart til at modtage dit personlige mantra. Skriv derfor en mail til contact@noellcrystals.com med titlen “Klar til mantra”. I dén mail skriver du dine oplysninger; fødested, dato & tidspunkt.

Indenfor 1-2 hverdage modtager du en mail via med link til lyden via dropbox. Du vil i den mail også se dit mantra på skrift (da det hjælper med at forstå udtalen) – derfor er det MEGET vigtigt, at du først åbner den mail EFTER du er færdig med session 4!

Du er velkommen til at forsætte med session 4, skulle du have tid & mulighed for dette. Jeg glæder mig til din videre rejse i forløbet, 

Kærligst, Noell