meditationsforlob

Session 7; Højere Stadier af Bevidsthed

Jeg håber, at du har givet dig selv muligheden for at meditere to gange dagligt i en uges tid, før du går igang med denne session.

Husk når du mediterer at gentage dit mantra ubesværet. Når du opdager, at du ikke længere gentager dit mantra, så vend blidt tilbage til dét. Hav ingen forventninger til din meditation.

I denne session beskriver jeg syv forskellige stadier af bevidsthed, & hvordan du kan opleve, at du begynder at bevæge dig i dem ved at etablere en fast meditationspraksis.

Denne session kan være abstrakt. Det er derfor med fuldt overlæg, at jeg vælger at skrive istedet for at tale.

Jeg oplevede selv forvirring, da jeg hørte alle de syv stadier af bevidsthed forklaret første gang. Det var først, da jeg noget tid efter, fik det på skrift (på engelsk), at jeg oplevede at kunne finde hoved & hale på det.

Du er ikke dine tanker, dit sind eller din krop.

De er instrumenter, der opfanger den ikke-lokaliseret realitet af spirit/ånd & konverterer dét indtil lokaliseret, tid & sted i de oplevelser, som du har hver dag. Ligesom en radio opfanger ikke-lokaliseret radio signaler, så opfanger du psykologisk den ikke-lokaliseret spirit/ånd. Dér lokaliserer du de uendelige muligheder, der findes, & gør nogle af dem til din egen virkelighed.

Alt, hvad der skabes, er i konstant udvikling. Det er livets naturlige gang. Nogle ting udvikler sig meget langsomt – andre ting udvikler sig hurtigt. Der er syv forskellige stadier af bevidsthed med hver deres psykologiske funktioner & kvaliteter at opleve.

Nogle af stadierne oplever du dagligt, nogle i korte øjeblikke, andre er måske helt nye for dig.

Viden & erfaring går hånd i hånd. Viden uden erfaring er blot en intellektuel øvelse.

Erfaring uden forståelse for, hvad der sker, kan skabe forvirring & tvivl. Når du begynder at meditere dagligt, & gør meditation til en ligeså naturlig del af din eksistens som dét at spise mad er, så vil du også få nye oplevelser af bevidsthed.

Når vi bruger termen “højere stadier af bevidsthed”, er det vores medfødte & naturlige stadier af bevidsthed. Hvad størstedelen af os oplever i hverdagen, & dét samfundet accepterer som værende normalt, er blot fraktioner af, hvad vi er i stand til at opleve. Denne session giver dig indsigt i, hvad der er muligt at opleve i bevidstheden.

Vær opmærksom på, at det ikke handler om at vurdere (dømme), hvilket stadie du selv, eller andre er på. Det handler om at give dig indsigt i, at det du kan opleve fremadrettet – hvis du er konsekvent i din meditations praksis – er helt naturligt.

De syv stadier af bevidsthed

De første tre stadier har du oplevet hver dag i dit liv. Mange mennesker lever et helt liv i disse tre.

  1. Det vågne stadie: Størstedelen af verdens befolkning befinder sig i det stadie i deres vågne timer. Verden fremstår solid, struktureret & bundet op på tid & sted. Det er et ret sløret stadie, da vi opfatter os selv som en seperat eksistens uden forbindelse til det, vi ikke kender, naturen, dyr m.m.
  2. Drømmende stadie: Her er der mindre adskillelse mellem subjekt-objekt & mere fleksibilitet i tid & sted, end når vi er i det vågne stadie. I det drømmende stadie oplever vi vores Astral krop (sind, intellekt & ego) hvilket projekteres som vores fysiske krop.
  3. Dyb søvn: Her oplever vi ikke seperation mellem os selv & alt andet; i dyb søvn organiserer vi minder, kroppen reparerer sig selv & immunsystemet styrkes.
  4. Transcendental stadie: Her bliver vi bevidste om & opmærksomme på, at leve i opmærksomhed & være bevidste. Vi er i feltet, hvor alt er muligt. Vi oplever synkronisitet & har lettere ved kreativitet. Vores intentioner bliver kraftfulde. Vi har en stærk oplevelse af forbindelse, kærlighed, empati, glæde, godhed & fred. Hver gang du mediterer & falder ned i The Gap, er det fjerde stadie af bevidsthed, du oplever. Hvor de tre første stadier er lokaliseret i tid & sted; så eksisterer dette stadie udover tid & rum. Det er derfor, at du først er bevidst om at du har været dér, efter du bevæger dig ud af det. For på nogen måde at have en oplevelse; så må det eksistere i tid & sted. Når du fortsætter din praksis – hvor du under meditation bevæger dig ind & ud af lokaliseret til ikke-lokaliseret bevidsthed – vil den ikke lokaliseret bevidsthed begynde at etablere sig i dit sovende, drømmende & vågne stadie. Når det sker, vil nye niveauer af bevidsthed begynde at udfolde sig.
  5. Kosmisk stadie: Oplevelsen af at være vidnet til bevidstheden, hvilket også er hvad vi er. Vi oplever at være bevidstheden i vidnet af vores sovende, drømmende & vågne stadie. Vi oplever lokaliseret & ikke-lokaliseret realitet på samme tid. I det kosmiske stadie er vi i en tilstand af nåde & tillid til, at vi bliver passet på. Vi oplever gradvist, at løsrive os fra de roller vi spiller, samtidig med, at vi stadig nyder at spille dem. Sindet er nu fuldt vågent & vi genkender guddommeligheden i os selv. Vi begynder at udvikle siddhis kræfter: Sanskrit ord der dækker magiske kræfter, overnaturlige, unikke evner; alt sammen rutinerede yogier udvikler efter mange års meditation & yoga. Man siger, at du her oplever mirakler.
  6. Divine/Guddommelige stadie: Hvis vi fortsætter med vores daglige meditationspraksis vil guddommelig bevidsthed udfolde sig. Hvor vi i det kosmiske stadie oplever mirakler, så skaber vi dem nu. Det er oplevelsen af, at være bevidstheden af vidnet i vores sovende, drømmende & vågne stadie; men vi kan nu mærke tilstedeværelsen af spirit / ånden i alle & i alt. Guddommelig bevidsthed er også kendt som celestial bevidsthed, et stadie af raffineret opfattelse. Vi begynder at blive bevidste om alt på et finere niveau. Hjertet er fuldstændig vågent & ego’et er blevet opløst i ren kærlighed.
  7. Enhed: Vi er ét med alt. Vi har stadig vores individualitet, vores individulle udtryk af det totale – men vi har indset, at i spirit / ånden er der ingen seperation. Her oplever vi tydeligt, at ALT er et mirakel.

Ved at bevæge os frem & tilbage i vores lokaliseret & ikke-lokaliseret bevidsthed under vores Primordial Sound meditation, vil du opleve alle lag af din eksistens. De højere stadier af bevidsthed vil naturligt & spontant udfolde sig.

Dette opnåes ved en fast meditations praksis & ved fast fysisk aktivitet. Du bevæger dig ind i ikke-lokaliseret bevidsthed, hvis du integrerer meditation & fysisk aktivitet som en naturlig & fast del af din hverdag.

Gå gerne til session otte & se videoen dér, når du har gennemgået ovenstående. Det kan dog godt vente til imorgen eller en af de nærmeste dage. Husk fortsat at meditere to gange dagligt ved brug af meditationsfilen.

Kærligst, Noell