Aventurin

Virkning
 • Eventyr
 • Velstand
 • Kreativitet
 • Beslutsomhed
 • Held

Citrin

Virkning
 • Manifestation
 • Velstand
 • Motivation
 • Selvtillid
 • Succes

Lemon Kvarts

Virkning
 • Overflod
 • Velstand
 • Lykke
 • Held
 • Optimisme

Pyrit

Virkning
 • Succes
 • Velstand
 • Manifestation
 • Empowerment
 • Styrke